Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

"Τα προβλήματα του κόσμου είναι τα ατομικά προβλήματα. Αν το άτομο βρει την ευτυχία, αν δημιουργήσει τάξη στον εαυτό του..."

 
"Τα προβλήματα του κόσμου είναι τα ατομικά προβλήματα. Αν το άτομο βρει την ευτυχία, αν δημιουργήσει τάξη στον εαυτό του, τότε θα δημιουργήσει τάξη και στον κόσμο γύρω του˙ και βοηθώντας τους άλλους να λύσουν τα ατομικά τους προβλήματα, θα βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου. Νομίζετε ότι στην αναζήτηση της απελευθέρωσής σας από το «εγώ», υπάρχουν ίχνη εγωισμού˙ νομίζετε ότι το να είστε ασταμάτητα ευτυχισμένος είναι εγωιστικό˙ νομίζετε ότι το να ελευθερωθείτε από κάθε θλίψη και πάλη, είναι λιποταξία από τον κόσμο. Αυτή η αντίληψη είναι λάθος. Η απελευθέρωση είναι ακριβώς το αντίθετο της έννοιας του «εγώ», της «εγω-ιστικότητας».* Είναι το σημαντικότερο που έχουν να πραγματοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι ."*Ο Κρισναμούρτι, μερικές φορές, προκειμένου να μεταδώσει την αίσθηση εκείνου που ήθελε να πει, μεταχειριζόταν κάποιες λέξεις που έφτιαχνε ο ίδιος και που γραμματικά δεν ήταν απολύτως σωστές. Έτσι εδώ η λέξη «εγω-ιστικότητα», είναι η μετάφραση της δικής του λέξης στα αγγλικά, “I-ness”. Σ.τ.Μ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου